Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2019

8423 bb81
Reposted fromdeadbird deadbird
7537 129c 500
Reposted frommakle makle viaskynetpizza skynetpizza
Sponsored post
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBloodMoon BloodMoon
6069 27d1 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianadelle nadelle
8762 c47c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viashakeme shakeme
6162 3bc5
Reposted fromrevalie revalie viamaybeyou maybeyou
0425 5536 500
Reposted fromlaters laters viapumpkinsoup pumpkinsoup
2304 74e1 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamonikasamodobro monikasamodobro
3683 982b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme
6682 292b 500
Reposted fromunco unco viashakeme shakeme
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viashakeme shakeme
8503 b270
Reposted fromEtnigos Etnigos viashakeme shakeme
0165 ec12 500
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno viashakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viashakeme shakeme
5675 24f3 500
Reposted fromkattrina kattrina viashakeme shakeme
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme
śpię jeszcze,
a tymczasem następują fakty.
bieleje okno,
szarzeją ciemności,
wydobywa się pokój z niejasnej przestrzeni,
szukają w nim oparcia chwiejne, blade smugi.

kolejno, bez pośpiechu,
bo to ceremonia,
dnieją płaszczyzny sufitu i ścian (...)

zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno
— wczesna godzina, wisława szymborska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...