Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

Reposted fromheima heima viacocaineblues cocaineblues
6131 4820 500
Reposted fromthetemple thetemple viarastakefir rastakefir
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

June 08 2015

8099 5e26 500
1643 c7a4 500
Reposted from009 009 vianorwegianwood norwegianwood
1900 71c8 500
Reposted fromintrigante intrigante vianorwegianwood norwegianwood
4776 cd29 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viakoktajlik koktajlik
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viapumpkinsoup pumpkinsoup

June 07 2015

June 06 2015

5953 f8d7 500
Reposted bynieinteresujsieeblowersdaughterbabyfaceesstedomynykapantaloniarafaszonelohelenburnskatastrofomezzaninestragglerCzarnyKapturSpiritusMovenssoulformepomoorredweedniedotcukierekAmebadzonydnacoolekuhasyoulikeitmakrosmauajustmessPitchefficesendigraninisprawnybrzoskviniaImaginationMikathereisnolovekosmonautamarthapesputniksweetheartagentXkartoNikanothertimelinekrolowa-snieguabsolutelyfuckingnotblackandwhitebynlmphin2Djulimr-mojorisinTechnofrikusSlothj-skingoslawdojenkasinglewhitemalemaestra-ruinantebrightbyteiaixanythingniemcugubolevolalaakiolkaola-lafistiherrpterodactylvertheeroutkapasiostsenicaNemoursohhwellmamba1bananowoatrantamerenwynnorwegianwoodstrangemeblack-angelstultehansoolorusalkaascorpixilikemyselfhallucinateamerykanskieciachooxygeniummarcuuorientalnazupatildegralakowavilewickedkret-nozownikeffigysevekro-kokonienormatywnyrozalkacocciuellasmall-town-girllittlemisssunshinekfiatiannieannaaajlakhairinmykoniRalfralfsruuatrantafusoregcordspoonofdoomboringsoupChinaDollshamefuldisplayseeyouthanksforfishespyrrhonrachelinajoliezatoracosdziwnegoqazwsxedcrfvtgbkubalarsonwojciechwulyricasttulimkaHigh-Keypannakiesterriblelovev2pxitemizepuckarudamendazoraxhomoludenspickfordkama1110gumisioweloveaniuszkacarlandlouisepulczynskishamefuldisplaytrapmktoryprzezylpogowaco6wasnaecallitwhatyouwantpassingbirdPuck152justapersonfemaleversionofahustlaTangizzNemourssimplyfallinglaparisiennegoszkowhiskywithspritepassingbirdpinniculipinniculipannakiesmentispenetraliajointskurwysynsimplyfallingalliwantisyou

May 31 2015

4721 08d6 500
Reposted fromtwice twice viacocaineblues cocaineblues
Reposted fromheima heima viashakeme shakeme
3055 61b8 500
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski

May 28 2015

4824 d2eb 500
Reposted fromink ink viaLalli Lalli
2430 55b8 500
Reposted fromancientsoul ancientsoul viaLalli Lalli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl