Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

1784 4ece 500
Reposted byiblameyoufeedingthesoullottibluebellfajnychnielubietantalumOnly2yougraceywolalabymilluminationchaoticawarkoczimradioactiveRavyna
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viadiscodance discodance
1755 fa3f 500
Reposted bykukatoffifeelubiew0jestemdeszczemesstefotoplastikonjuli

June 19 2018

6478 58cf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadiscodance discodance
Nie ma, nie było - okazuje się -
- nic ważniejszego od Ciebie.
— Marek Hłasko do Agnieszki Osieckiej, 7 grudnia 1958 r.
4261 8748 500
Reposted bySilentForestscorpixunterlandmiamorkukadreamfortressmalinowowanikotynapanigrabarzjanealicejonestwiggylawpsychovioletusuntobeintheskynetpizzachavelehinsanedreamerjointskurwysynmr-absentiakurolechoesfromonetoanothercarol91bad-bat-emergencykashkashmisspandora

March 15 2018

Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
1570 ccc7 500
4970 40b9
Morning Smog by Brielle Cardieri
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viaadrift adrift
3139 d0b1
Reposted frombrumous brumous viaemblemat emblemat
Reposted fromshakeme shakeme viaadrift adrift
2334 402a 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viapannalu pannalu

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viamonikasamodobro monikasamodobro
5092 4008
0693 1e7d
Reposted fromrisky risky viacocaineblues cocaineblues
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viacocaineblues cocaineblues
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl